Expertize contabile

Serviciile noastre de expertiza contabila si certificare bilant cuprind:

  • Expertiza contabila judiciara;
  • Expertiza contabila amiabila;
  • Evaluarea patrimoniului societatii;
  • Activitate de cenzorat;
  • Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societ?£ti si transpunerea lor ?®n bilant;
  • Raportare semestriala;
  • Situatie financiara anuala simplificata;
  • Verificarea si certificarea bilantului contabil.