Intreprindere Individuala (I.I.)

Ordonanta de urgenta nr. 44 din 2008 reglementeaza accesul la activitatea economica, procedura de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii si regimul juridic al Intreprinderilor Individuale (I.I.) si Intreprinderilor Familiale (.I.F.) autorizate sa desfasoare activitati economice.

Profesiile liberale, precum si acele activitati economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale, NU pot fi inregistrate si desfasurate de catre Intreprinderi Individuale, respectiv intreprinderi Familiale. De asemenea, acelasi lucru este valabil si pentru acele activitati economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restrictii de desfasurare sau alte interdictii.

In temeiul dreptului la libera initiativa, al dreptului la libera asociere si al dreptului de stabilire, orice persoana fizica, cetatean roman sau cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, poate desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de lege.

Persoanele fizice mentionate anterior pot desfasura activitatile economice ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale (I.I.), sau ca membri ai unei intreprinderi familiale (I.F.). Acestea trebuie sa aiba un sediu profesional pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de lege.

Orice activitate economica desfasurata permanent, ocazional sau temporar in Romania de catre intreprinderile individuale sau intreprinderile familiale, trebuie sa fie inregistrata si autorizata, in conditiile OUG 44/2008. Autorizarea functionarii, in conditiile ordonantei mentionate, nu exonereaza intreprinderile individuale si pe cele familiale de obligatia de a obtine, inainte de inceperea activitatii, autorizatiile, avizele, licentele si altele asemenea, prevazute in legi speciale, pentru desfasurarea anumitor activitati economice.

Persoanele fizice ce doresc sa desfasoare activitatile economice ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale (I.I.) sau ca membri ai unei intreprinderi familiale (I.F.) au obligatia sa solicite inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice.

Pot desfasura activitati economice in forma I.I. sau I.F. persoanele fizice care:

 1. au implinit varsta de 18 ani, in cazul persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru desfasurarea de activitati economice ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale precum si in cazul reprezentantului intreprinderii familiale, respectiv varsta de 16 ani, in cazul membrilor intreprinderii familiale;
 2. nu au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal;
 3. au un sediu profesional declarat conform legii;
 4. declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii.

Documentele necesare pentru infiintarea unei Intreprinderi Individuale sunt urmatoarele:

 • Copie C.I.
 • Copie legalizata dupa dovada de proprietate (in cazul in care nu aveti unde sa va inregistrati sediul, puteti opta pentru serviciul nostru de gazduire sedii sociale)
 • Extras de carte funciara in original, in termen de valabilitate,
 • Certificat de atestare fiscala in original, in termen de valabilitate
 • Acordul Asociatiei de proprietari/locatari
 • Documente care atesta pregatirea/experienta profesionala: Copie dupa diploma/acte de studiu/atestate (care sa aiba legatura cu obiectul de activitate ce urmeaza a fi desfasurat) – dovada calificarii in domeniul de activitate urmarit
 • Contract de comodat
 • Specimen de semnatura
 • Procura notariala