Actualizare date de identificare

Exista cazuri in care survin modificari ale datelor de identificare ale fondatorilor societatilor comerciale, fie ei asociati sau actionari, administratori, cenzori, lichidatori, persoane imputernicite sa reprezinte persoana juridica.

Aceste cazuri presupun demersuri la Oficiul Registrului Comertului in a carui raza teritoriala se afla situat sediul social.

In asemenea situatii, se impune prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si copii ale tuturor actelor societatii.

Va vom intocmi un dosar care va cuprinde urmatoarele acte:

 • Hotararea Adunarii Generale,
 • Act Aditional/Decizie Asociat Unic,
 • Act Constitutiv Actualizat,
 • Delegatie.

In situatia in care se va numi un nou administrator, va mai fi necesara si declaratia de Administrator si Specimenul de Semnatura, documente semnate in fata Notarului.

Dosarul mai cuprinde:

 • cerere de depunere si mentionare acte;
 • copiile certificate de parte ale actelor din care rezulta noile date de identificare.

Daca un asociat/actionar si-a schimbat numele ca urmare a incheierii/ desfacerii casatoriei, se ataseaza si:

  • copie certificat de nastere;
  • copie certificat de casatorie/ copie sentinta de divort (legalizata cu mentiunea definitiva si irevocabila), dupa caz;
  • copie C.I./B.I.