Cesiune

Daca ati hotarat sa vindeti societatea comerciala, sau parti sociale (ori actiuni, in cazul societatii pe actiuni) din aceasta, atunci mentiunea pe care trebuie sa o inregistrati la Oficiul registrului Comertului este cea privind cesiunea (de parti sociale, respectiv de actiuni, dupa caz).

La demararea procedurii, sau la un moment intermediar pe parcursul intocmirii dosarului, pe langa documentele solicitate, este nevoie de prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si de copii ale actelor societatii comerciale.

Se impune prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si copii ale actelor societatii.

Va vom intocmi un dosar care va cuprinde urmatoarele acte:

  • Contract de cesiune,
  • Hotararea Adunarii Generale,
  • Act Aditional/Decizie Asociat Unic,
  • Act Constitutiv Actualizat,
  • Delegatie.