Modificare obiect de activitate

Anumite schimbari in conceptia de business pot genera nevoia de modificare a obiectului de activitate al societatii comerciale.

Modificarea presupune scoaterea unui cod CAEN, sau unor coduri CAEN, si inlocuirea lor cu altul/altele. Exista si servicii de scoatere (adica radiere) a unor coduri CAEN, precum si de adaugare a unor coduri CAEN (adica extindere aobiectului de activitate).

La demararea procedurii, sau la un moment intermediar pe parcursul intocmirii dosarului, pe langa documentele solicitate, este nevoie de prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si de copii ale tuturor actelor societatii comerciale.

Se impune prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si copii ale tuturor actelor societatii.

Va vom intocmi un dosar care va cuprinde urmatoarele acte:

  • Hotararea Adunarii Generale,
  • Act Aditional/Decizie Asociat Unic,
  • Act Constitutiv Actualizat,
  • Delegatie.

In situatia in care veti schimba obiectul principal de activitate, vom avea nevoie si de Certificatul de Inmatriculare – in original.