Prelungire durata de functionare

Demersul de prelungire a duratei de functionare se impune in doua situatii:

  1. Societatea a fost constituita pe o perioada determinata, ce urmeaza sa expire
  2. Contractul spatiului pentru sediul social/punctul de lucru a expirat

La demararea procedurii, sau la un moment intermediar pe parcursul intocmirii dosarului, pe langa documentele solicitate, este nevoie de prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si de copii ale actelor societatii comerciale.

In situatia in care perioada specificata in contractul de spatiu a expirat vom avea nevoie de copie dupa noul contract – al locatiei in care se afla sediul social sau punctul de lucru (cu datele de identificare ale proprietarilor.

Daca imobilul este inchiriat de la o persoana fizica, este necesar Contractul de Inchiriere vizat de catre Administratia Finantelor Publice. Daca ati avut un imobil inchiriat de la o persoana juridica, este necesar un simplu Act Aditional la Contractul de Inchiriere.

In situatia in care veti incheia un nou Contract, vom avea nevoie si de o copie a titlului de proprietate sau de administrare a respectivului imobil.

Se impune prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si copii ale actelor societatii.