Recodificare obiect de activitate

Anumite schimbari in conceptia de business pot genera nevoia de modificare a obiectului de activitate al societatii comerciale.

Recodificarea codurilor CAEN este necesara pentru societatile care au ramas cu codurile CAEN rev. 1, adica acelea de dinainte de 27.03.2008.

La demararea procedurii, sau la un moment intermediar pe parcursul intocmirii dosarului, pe langa documentele solicitate, este nevoie de prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si de copii ale tuturor actelor societatii comerciale.

Se impune prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si copii ale tuturor actelor societatii.

Va vom intocmi un dosar care va cuprinde urmatoarele acte:

  • Certificatul de Inmatriculare – in original.
  • Hotararea Adunarii Generale,
  • Act Aditional/Decizie Asociat Unic,
  • Act Constitutiv Actualizat,
  • Delegatie.