Revocare/Schimbare administrator

Pentru revocarea/schimbarea administratorului unei firme, trebuie sa inregistrati o mentiune la Oficiul Registrului Comertului in raza caruia isi desfasoara activitatea societatea respectiva.

Detalii privind diferenta intre revocare si schimbarea administratorului: exista cazuri in care o societate comerciala are mai multi administratori. Daca se doreste ca unul din acestia sa inceteze sa mai fie administrator, fara ca in locul lui sa fie numita o alta persoana, atunci se va proceda la revocare. Daca, in locul unei persoane numite administrator se doreste numirea altei persoane, atunci se va proceda la schimbarea administratorului.

La demararea procedurii, sau la un moment intermediar pe parcursul intocmirii dosarului, pe langa documentele solicitate, este nevoie de prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si de copii ale tuturor actelor societatii comerciale.

Se impune prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si copii ale tuturor actelor societatii.

Va vom intocmi un dosar care va cuprinde urmatoarele acte:

  • Hotararea Adunarii Generale,
  • Act Aditional/Decizie Asociat Unic,
  • Act Constitutiv Actualizat,
  • Delegatie.

In situatia in care se va numi un nou administrator, va mai fi necesara si declaratia de Administrator si Specimenul de Semnatura.