Schimbare denumire firma

Uneori, fie ca urmare a unei cesiuni, fie in urma deciziei asociatilor, se poate hotara schimbarea denumirii societatii comerciale. Acest aspect este unul relevant pentru imaginea si credibilitatea societatii.

La demararea procedurii, sau la un moment intermediar pe parcursul intocmirii dosarului, pe langa documentele solicitate, este nevoie de prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si de copii ale actelor societatii comerciale.

Este important sa stabiliti cel putin trei variante pentru viitoarea denumire a societatii comerciale, pe care sa le organizati in ordinea importantei. Varianta disponibila va fi rezervata in 24 de ore.

Se impune prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si copii ale actelor societatii.

Va vom intocmi un dosar care va cuprinde urmatoarele acte:

  • Certificatul de Inmatriculare – in original.
  • Hotararea Adunarii Generale,
  • Act Aditional/Decizie Asociat Unic,
  • Act Constitutiv Actualizat,
  • Delegatie.