Persoana Fizica Autorizata (P.F.A.)

Actele necesare sunt:

  • Copie C.I.
  • Actul de proprietate al spatiului unde veti gazdui sediul social (in baza acestui document vom redacta contractul de comodat/inchiriere)
  • Acordul vecinilor si al Asociatiei de proprietari/locatari in cazul gazduirii sediului social intr-un apartament
  • Documente care atesta pregatirea profesionala: Copie dupa diploma/acte de studiu/atestate (care sa aiba legatura cu obiectul de activitate ce urmeaza a fi desfasurat)
  • Dovada vechimii in domeniul de activitate urmarit(carte de munca/adeverinta cu vechime minimum 2 ani in domeniul ales ca activitate )
  • Specimen de semnatura

Perioada necesara infiintarii (din momentul in care toate documentele necesare sunt prezentate) este de 24 de ore.