Societate pe actiuni (S.A.)

Societatile pe actiuni (S.A.) sunt entitati cu personalitate juridica pe care actionarii (persoane fizice si/sau persoane juridice) le constituie in vederea efectuarii de acte de comert.

Actionarii raspund pentru pierderile societatii doar in limita actiunilor detinute, deci nu pot pierde mai mult decat au investit.

Capitalul social minim al unei societati pe actiuni este de 25.000 de lei. Cota de participare la capitalul social reprezinta si cota parte din actiunile societatii. Actiunile pot fi nominative (au inscris numele titularului dreptului), sau la purtator (simpla posesie valoreaza titlu de proprietate).

O societate pe actiuni se poate constitui si prin subscriptie publica. Formalitatile specifice pentru acest caz sunt prevazute de Cap. II din Legea 31/1990 – Legea societatilor comerciale.

Aceasta lege a fost rectificata si republicata, precum si modificata de o serie de alte acte normative. Fisa completa a rectificarilor, republicarilor si modificarilor, poate fi consultata pe site-ul Camerei Deputatilor.