Consultanta

Prin consultantii nostri va oferim servicii de consultanta pe urmatoarele teme:

 • Aspecte privind constituirile societatilor comerciale si functionarea lor,
 • Aspecte privind fiscalitatea:
  • impozit pe profit (sfera de cuprindere, scutiri, venituri supuse impozitarii, venituri neimpozabile, determinarea profitului impozabil pentru diferite entitati – societati comerciale/ alte forme de organizare, amortizari fiscale, termene de plata si de declarare a impozitului, pierderi fiscale, facilitate fiscale, impozit minim, aspecte fiscale internationale),
  • impozit pe venit (sfere de cuprindere, categorii de venituri impozabile, cote de impozit, baza de calcul, obligatii ale contribuabililor, venituri supuse impozitului final cu retinere la sursa, termene de plata, aspecte fiscale internationale),
  • impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti,
  • impozitul pentru reprezentante infiintate in Romania ale firmelor straine, (prevederi ale Codului Fiscal, evitarea dublei impuneri, certificate de atestare a impozitului platit de nerezidenti, termene de depunere a declaratiilor fiscale),
  • impozite si taxe locale (baza de impozitare, contribuabili, mod de calcul, termene de plata, reduceri si scutiri de la plata impozitelor, mod de declarare a proprietatilor),
  • taxa pe valoarea adaugata (sfera de aplicare, persoane impozabile, exigibilitatea TVA, baza de impozitare, cote de TVA, operatiuni scutite, regimul deducerilor, obligatii, regimuri speciale),
  • accize (sfera de aplicare, fapt generator, exigibilitate, calcul accize, termene de plata, regim de antrepozitare fiscala, operatori inregistrati, operatori neinregistrati, reprezentant fiscal, plata accizelor pentru produse cu deplasare intracomunitara, vanzare la distanta, scutiri de la plata accizelor, sistemul de marcare, accize nearmonizate),
  • taxe vamale (regim vamal, clasificarea marfurilor, regimuri suspensive si regimuri vamale economice, datoria vamala, bunuri scutite de la plata datoriei vamale),
  • contabilitate (obligatii ale persoanelor juridice, contabilitate active, datorii si capitaluri proprii, contabilitate venituri si cheltuieli, rezultatul exercitiului financiar, situatii financiare anuale),
  • sanctiuni, contestarea sanctiunilor,
  • aspecte privind procedura fiscala (creditori fiscali, debitori, domiciliu fiscal, inregistrarea fiscal a platitorului de impozite, taxe si contributii, contestatii, inspectia fiscala, contribuabili inactivi, termene de prescriptie, executarea silita).