Contabilitate

Suntem o firmă de contabilitate dedicată furnizării de soluții profesionale și personalizate pentru nevoile financiare și contabile ale afacerii dvs. Ne angajăm să vă oferim servicii de înaltă calitate, adaptate la cerințele unice ale companiei dvs., indiferent de dimensiunea sau domeniul de activitate.

Firma noastră oferă următoarele servicii de contabilitate:

 • Întocmirea evidențelor contabile în conformitate cu reglementările contabile în vigoare în România;
 • Preluarea si înregistrarea documentelor in conformitate cu reglementările contabile in vigoare;
 • Certificarea balanței lunare de verificare;
 • Calcularea impozitelor, pregătirea și înregistrarea declarațiilor de impunere, TVA precum și a altor declarații cerute de reglementările contabile sau fiscale (impozitele și taxele locale nu sunt incluse);
 • Pregătirea și transmiterea ordinelor de plată;
 • Asistența cu privire la tratamentul contabil aplicabil situațiilor noi cu care se confruntă compania;
 • Rapoarte standard lunare / trimestriale privind evoluția activității companiei;
 • Informarea activă cu privire la modificările legislative care impactează activitatea fiscală si contabilă a companiei;
 • Raportare financiara;
 • Ținerea evidentei mijloacelor fixe, calculul amortizării lunare, pregătirea documentelor financiar contabile cerute de lege (registrul numerelor de inventar, registrul mijloacelor fixe, fisa mijlocului fix, etc.);
 • Pregătirea și înregistrarea raportărilor semestriale privind situația activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii, daca este cazul; 
 • Pregătirea și înregistrarea situațiilor financiare anuale statutare;
 • Pregătirea și înregistrarea declarațiilor anuale de impunere;
 • Asistenta la inventariere – transmiterea formularelor pentru inventariere, consemnarea diferențelor, asistenta cu privire la tratamentul fiscal si contabil in cazul diferențelor, etc;