Termeni și condiții

1. Introducere

Acești termeni și condiții reglementează utilizarea serviciilor oferite de Kontas Management SRL, denumită în continuare „Compania”. Prin accesarea și utilizarea serviciilor noastre, acceptați în mod explicit acești termeni și condiții. Compania este înregistrată și funcționează în conformitate cu legislația din România, inclusiv normele CECCAR și legislația aplicabilă experților contabili.

2. Definiții

 • Client: Persoana fizică sau juridică care beneficiază de serviciile oferite de Companie.
 • Servicii: Servicii de contabilitate, consultanță fiscală, salarizare, asistență juridică și alte servicii conexe.

3. Obiectul contractului

Compania oferă servicii de contabilitate și consultanță fiscală conform standardelor profesionale și legale în vigoare. Toate serviciile sunt furnizate pe baza unui contract semnat de ambele părți.

4. Obligațiile Companiei

 • Să presteze serviciile contractate în conformitate cu standardele profesionale și normele CECCAR.
 • Să păstreze confidențialitatea informațiilor primite de la Client.
 • Să informeze Clientul despre orice modificări legislative relevante pentru activitatea sa.

5. Obligațiile Clientului

 • Să furnizeze Companiei toate informațiile și documentele necesare pentru prestarea serviciilor.
 • Să achite contravaloarea serviciilor conform termenilor agreați în contract.
 • Să respecte termenele stabilite pentru furnizarea documentelor necesare.

6. Termene și condiții de plată

Serviciile sunt facturate lunar sau conform unui alt acord specificat în contract. Plata se efectuează în termen de 15 zile de la emiterea facturii.

7. Confidențialitate

Compania se angajează să protejeze confidențialitatea tuturor informațiilor primite de la Client și să le utilizeze exclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale.

8. Răspunderea Companiei

Compania nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pierderi sau daune indirecte suferite de Client. Răspunderea totală a Companiei se limitează la valoarea serviciilor prestate în ultimele 12 luni.

9. Rezilierea contractului

Contractul poate fi reziliat de oricare dintre părți cu un preaviz scris de 30 de zile. În cazul încălcării grave a obligațiilor, rezilierea poate fi efectuată imediat, fără preaviz.

10. Forța majoră

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor contractuale din cauza unor evenimente de forță majoră, cum ar fi dezastre naturale, războaie, sau alte evenimente similare.

11. Legislația aplicabilă

Acești termeni și condiții sunt guvernați de legislația în vigoare din România. Orice litigiu va fi soluționat de instanțele competente din România.

12. Modificări ale termenilor

Compania își rezervă dreptul de a modifica acești termeni și condiții. Modificările vor fi comunicate Clientului cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea lor în vigoare.

Contact

Pentru orice întrebări sau clarificări, vă rugăm să ne contactați la:

 • Email: office@kontas.ro
 • Telefon: 0724 205 501
 • Adresă: Str. Dr Nanu Muscel nr 8 sector 5 Bucuresti